Smart Tutor- aplikacja do nauki matematyki E8, matura

Smart Tutor logo

Regulamin aplikacji Smart Tutor

Sprawdź nasze najnowsze artykuły związane z Egzaminem ósmoklasisty oraz maturą.

 1. Właścicielem i administratorem strony smarttutor.pl oraz aplikacji “Smart Tutor Nauka matematyki” jest SMART TUTOR sp. z.o.o., ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań, NIP: 9721342304, KRS: 0001051164, REGON: 526070720. 
 2. Korzystając z aplikacji Smart Tutor akceptujesz niniejszy regulamin.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu. 

Konto

 1. Z jednego konta może korzystać jeden użytkownik.
 2. W tym samym momencie na jednym koncie można korzystać tylko na jednym urządzeniu. Próba zalogowania się na dwóch urządzeniach jednocześnie może spowodować automatyczne wylogowanie.
 3. Możliwe jest założenie kont o różnych uprawnieniach, tj. konto ucznia, konto rodzica, konto nauczyciela.
 4. Podczas rejestracji wymagane jest podanie adresu email, który wykorzystywany będzie w celach związanych z działaniem aplikacji oraz wysyłaniem związanych z nią informacji.
 5. Konto użytkownika jest chronione hasłem, które użytkownik ustala samodzielnie podczas rejestracji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i nie udostępnianie go osobom trzecim.
 6. W przypadku utraty hasła do konta, istnieje możliwość jego odzyskania poprzez formularz w aplikacji i potwierdzenie adresu email w swojej skrzynce. 
 7. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje konto w aplikacji w zakładce “Moje konto”.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku braku aktywności (logowania) w okresie 12 miesięcy od ostatniego logowania. 
 9. Dostęp do aplikacji przyznawany jest automatycznie po wpisaniu kody ektywacyjnego przesłanego na podany podczas rejestracji adres email. 
 10. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod adresem email admin@smarttutor.pl

Konto ucznia

 1. Uczeń w wieku powyżej 13 lat może samodzielne zalożyć konto w aplikacji Smart Tutor podając imię i nazwisko, swój adres email, hasło, rok urodzenia, rodzaj szkoły, klasę, miejscowość. 
 2. W przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia podczas rejestracji wymagane jest podanie adresu email rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic następnie musi wyrazić zgodę na korzystanie z aplikacji przez ucznia poniżej 13 roku życia. 
 3. Uczeń po rejestracji może przypisać do swojego konta, konto rodzica lub nauczyciela.

Konto rodzica/nauczyciela

 1. Rodzic i nauczyciel może powiązać ze swoim kontem, konto ucznia. 
 2. Rodzic może usunąć powiązanie nauczyciela ze swoim dzieckiem.
 3. Rodzic i nauczyciel może usunąć powiązanie ucznia ze swoim kontem.

Płatności

 1. Aplikacja w wersji demo/free jest bezpłatna. 
 2. Wersja premium Aplikacji oraz moduł Rozwiązanie na zawołanie jest płatny. 
 3. Cennik poszczególnych modułów podany jest w aplikacji. 
 4. Zakupu można dokonać w aplikacji Smart Tutor- Nauka matematyki.
 5. Płatności w aplikacji realizowane są natychmiastowo, więc Użytkownik dostęp do aplikacji otrzymuje w ciągu kilku minut od złożenia zamówienia. 
 6. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A., ul.PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA 3, 61-894 POZNAŃ, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357
 1. Dostępne metody płatności: BLIK, Szybkie przelewy, Karty Płatnicze

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o kontakt na adres: kontakt@smarttutor.pl
 2. Właściciel w odpowiedzi na wiadomość maksymalnie w przeciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji
 3. W przypadku wystąpienia awarii, ograniczonego dostępu do Aplikacji nie przewiduje się rekompensaty.

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi zawierającemu umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez złożenie elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@smarttutor.pl lub pisemnie na adres Mały Inżynier, ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań.

Zwrot płatności

 1. W przypadku gdy Właściciel zobowiązany będzie do zwrotu płatności, zostanie ona zwrócona maksymalnie w przeciągu 14 dni. 
 2. Zwrot środków nastąpi w ten sam sposób w jaki dokonana została płatność, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inną formę zwrotu należności  

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do aplikacji, przygotowanych i zamieszczonych materiałów należą do Właściciela, tj. Mały Inżynier. Zabrania się kopiowania, przetwarzania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Właściciela. 

Newsletter

 1. Usługa newslettera świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 2. Zapisanie się do newslettera następuje w momencie akceptacji regulaminu i rejestracji w Aplikacji. 
 3. Użytkownik w każdym momencie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w przesłanej wiadomości.
 4. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem podanego podczas rejestracji adresu email. Podany adres może zostać wykorzystany do wysyłki informacji edukacyjnych, handlowych, reklamowych w ramach aplikacji Smart Tutor.

Sam decydujesz kiedy i gdzie się uczysz

Co o aplikacji mówi Natalia- nauczycielka

Co o aplikacji mówi Paweł- nauczyciel